لحظه هولناک انفجار ۸۰۰ تن آمونیوم نیترات


 ۱۶۵ کشته، ۸ مفقود و ۸۰۰ مجروح در انفجار ۸۰۰ تن آمونیوم نیترات در ترمینال نگهداری کانتینرها


۰ نظر