شب نیویورک در اتفاقی عجیب آبی شد


انفجار پنجشنبه شب در نیروگاه «Con Edison» روی داد و باعث آتش سوزی شد. و شب نیویورک را به ناگهان آبی و نورانی کرد.


۰ نظر