سقوط بالگرد امدادی در امارات


خبرگزاری امارات از سقوط یک بالگرد امدادی در منطقه جبل جیس در امارات متحده عربی خبر داد


۰ نظر