سقوط کانتینرهای کشتی باری در ساحل هند


کانتینرهای یک کشتی باربری حامل مواد شیمیایی خطرناک در آبهای دریای شمال سقوط کرد.


۰ نظر