دزدی از پالایشگاه نفت تهران با حفر تونل ۷۰ متری!


یک تونل تقریبا ۷۰ متری منتهی به لوله اصلی انتقال فرآورده‌های نفتی که از پالایشگاه نفتی “شهر ری” به سمت استان مازندران در زیر زمین حفر شده بود، کشف شد!


۰ نظر