توضیحات سخنگوی سازمان هواپیمایی در مورد سقوط بوئینگ 707


هواپیما قرقیزستانی و از نوع بوئینگ باری ۷۰۷ بوده است که به هنگام فرود در فرودگاه فتح از باند خارج شده و دچار حادثه شده است


۰ نظر