لحظاتی پس از انفجار در منبج سوریه


این انفجار در منبج سوریه اتفاق افتاده که ۹ کشته و ۲۰ زخمی درپی داشته


۰ نظر