لحظه انفجار عامل انتحاری در منبج


تصاویری از لحظه انفجار عامل انتحاری در منبج سوریه.


۰ نظر