خروج قطار تهران-زاهدان از ریل به علت طوفان شن!


350 مسافر این قطار از ساعت 6 صبح بعلت طوفان شن مسدود شدن مسیر و از ریل خارج شدن قطارو کاهش دید معطل بودند.با تلاش مامورین راه آهن و باز نمودن خط ریل بعلت طوفان شن قطار مسافربری تهران به زاهدان دوباره حرکت به مقصد خود را آغاز کرد.


۰ نظر