حادثه ای دلخراش برای یک کولبر جوان


کولبر جوان اهل شاهو عصر دیروز بر اثر انفجار مین پاس خود را از دست داد


۰ نظر