سقوط یک شیء ناشناس از آسمان در قشم


به گفته ساکنان روستايى از توابع قشم يك شی از آسمان بر روی زمین سقوط كرده است


۰ نظر