دستگیری باند فراری دهنده یک متهم از بیمارستان امام (ره)


این باند در پرونده خود 300 فقره سرقت را ثبت کرده‌اند و در تمامی سرقتها، سلاح همراه خود داشتند


۰ نظر