لحظه فراری دادن زندانی از بیمارستان امام خمینی (ره)


اعضای یک باند 6 نفره سارقان مسلح، ظهر نهم آبان 97 با ورود به محوطه بیمارستان امام خمینی (ره) و تیراندازی در محوطه بیمارستان، اقدام به خلع سلاح مأمور بدرقه زندان کرده و یک مجرم را فراری دادند.


۰ نظر