سقوط مرگبار هواپیما بر روی واحد مسکونی در کالیفرنیا


سقوط یک هواپیما در ایالت کالیفرنیای آمریکا بر روی یک واحد مسکونی باعث کشته شدن پنج نفر شد. بنا به اعلام مقامات محلی این هواپیمای کوچک بر روی سقف یک واحد مسکونی سقوط کرد که منجر به آتش گرفتن خانه شد.


۰ نظر