ریزش مرگبار ساختمان 8 طبقه در استانبول


در پی ریزش ساختمانی 8 طبقه در استانبول، یک نفر کشته و چهار نفر مفقود شدند


۰ نظر