شهادت طفل 6 ساله در مدینه به جرم شیعه بودن!


زائری هفت ساله و شیعه که همراه مادرش برای زیارت مسجدالنبی راهی مدینه شده بود، به طرز فجیعی به قتل رسید.


۰ نظر