ماجرای تلخ دختربچه‌ ای که زنده زنده سوزانده شد


در گزارش پزشکی قانونی آمده بود: «جسدی در حد زغال شدگی به اندازه تقریبی ۶۰ تا ۸۰ سانتی متر...». فاطمه ۳ ساله زنده زنده درون کانتینر سوخته بود.


۰ نظر