ترک خوردن اسکله لافت پس از زلزله 5/2 ریشتری


زلزله ۵.۲ ریشتری در لافت قشم موجب ترک خوردن اسکله لافت شد.تردد در این اسکله پس از دقایقی از سر گرفته شد.


۰ نظر