تصویر عینی از شدت بارش ها در جنوب غرب ایران


امروز در جاده خرم آباد به اندیمشک سیلاب از بالای تونل به جاده سرریز کرد


۰ نظر