آبگرفتگی شدید در شهرهای مختلف ایران


تصاویری از آبگرفتگی در استان های هرمزگان، بوشهر و گلستان در پی بارندگی های دیشب و امروز.


۰ نظر