گرفتار شدن خودروها به دلیل وقوع سیل در میناب


آبگرفتگی خیابان‌های شهرستان میناب باعث گرفتار شدن خودروها در گل و لای شد.


۰ نظر