جزئیات سقوط مرگبار بالگرد اورژانس در شهرکرد


بالگرد اورژانس استان پیش از ظهر امروز در شهرستان کیار دچار حادثه شد و متاسفانه سقوط کرد...


۰ نظر