حمله به کنسولگری ترکیه در یونان


در پی حمله افراد ناشناس به کنسولگری ترکیه در شهر سالونیک یونان، میان نیروهای امنیتی و مهاجمان درگیری رخ داد.


۰ نظر