انفجار لوله گاز در استان البرز


رانش زمین و انفجار خط اصلی لوله انتقال گاز در طالقان بامداد امروز!


۰ نظر