برخورد کشتی غول پیکر روسی با پلی در آب های کره جنوبی


مصرف مشروبات الکلی توسط کاپیتان یک کشتی باربری روسی موجب شد تا او حادثه‌ای وحشتناک را در آب‌های کشور کره جنوبی رقم بزند. در این حادثه این کشتی ۶۰۰۰ تنی به کناره پل گوانگان شهر بوسان کره جنوبی برخورد کرد و صحنه‌ای وحشتناک را در مقابل چشمان وحشت زده رانندگان وسایل نقلیه رقم زد.


۰ نظر