خاک شدن عجیب یک کارگر در معدن بر اثر سهل انگاری!


در اتفاقی عجیب در یک کارگاه بر اثر بی توجهی راننده لودر کارگری در خاک ها مدفون شد اما خوشبختانه جان سالم به در برد.


۰ نظر