لحظه سرقت مسلحانه ناکام در رباط کریم


این سرقت حوالی ساعت ۹ صبح ابتدای خیابان جهاد رخ داده و سارقان که چهار فرد مسلح بودند با خودرو سواری ۲۰۶ از محل متواری شده اند


۰ نظر