واکنشهای جهانی به حمله تروریستی در نیوزلند


مقامات کشورمان و همچنین در کشور های غربی با لحنی متفاوت،نسبت به حمله تروریستی وحشتناک در نیوزلند واکنش نشان داده اند...


۰ نظر