سوال عجیب مجری BBC درباره حادثه تروریستی نیوزلند


سوال مجری BBC درباره حادثه تروریستی دیروز در نیوزلند رخ داد


۰ نظر