خانواده عامل حمله تروریستی نیوزیلند درباره او چه می‌گویند؟


شبکه نهم تلویزیون دولتی استرالیا روز شنبه ۱۶ مارس در شهر گرافتون در ایالت نیو ساوت ولز این کشور با مادربزرگ و دایی مهاجم حمله تروریستی نیوزیلند مصاحبه کرد...


۰ نظر