کشف و ضبط 2 میلیون و 300 هزار ترقه در شهریار


 ضرب شست پلیس شهریار به فروشندگان مواد محترقه با کشف و ضبط  2 میلیون و 300 هزار ترقه


۰ نظر