ورودی شهر اهواز زیر آب رفت!


 آب از سمت جاده اهواز-اندیمشک وارد مبادی ورودی اهواز شده و در حال پیشروی است...


۰ نظر