حمله مارهای سمی به روستاهای سیل زده شهرستان حمیدیه


حمله مارهای سمی به روستاهای سیلزده شهرستان حمیدیه؛ روستاییان می‌گویند: خانه‌هایمان پر از مار شده


۰ نظر