درگیری پلیس ضدشورش یونان با پناهجویان


پناهجویان در مزرعه‌ای در نزدیکی مرز شمالی یونان چادر زده‌اند. آنها امیدوارند از یونان عبور کرده و به سمت شمال اروپا بروند. پلیس ضدشورش شماری گاز اشکاور به ده‌ها نفر – که برخی کودکان خود را در آغوش داشتند - شلیک کرد. پناهجویان اقدام به پرتاپ سنگ و بطری کرده بودند تا بتوانند سد مرزی پلیس را بشکنند.


۰ نظر