سقوط درخت ۱۰۰ ساله در خیابان ولیعصر تهران


سقوط درخت عظیم‌الجثه ۱۰۰ ساله در خیابان ولیعصر تهران


۰ نظر