تصاویری از تصادف شدید در اتوبان تهران-ساوه


در این تصادف شدید به یازده ماشین آسیب رسید که خسارت به هشت خودرو بسیار جدی بوده است.


۰ نظر