اقدام به خودسوزی در مقابل کاخ سفید


یک نفر در مقابل کاخ سفید اقدام به خودسوزی کرد که توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بیمارستان منتقل شد


۰ نظر