تصاویر هوایی از آب گرفتگی شدید در هورالعظیم


تصاویری که نشان می دهند تاسیسات نفتی در این هور کاملا در آب محاصره یا زیر آب رفته است


۰ نظر