تماس کودک ۶ ساله با اورژانس برای نجات جان مادرش!


کودک ۶ ساله برای نجات جان مادر بیهوش خود، با خونسردی عوامل اورژانس را برای یافتن آدرس راهنمایی می‌کند!


۰ نظر