نفوذ سیلاب به مسکن مهر شیرین شهر کارون


منطقه مسکونی شیرین شهر كارون غرق شد؛ آب تا طبقه دوم ساختمان‌ها‌ رسیده و منطقه خالی از سکنه شده است.


۰ نظر