تصاویری از گندمزاری در سوسنگرد که به زیر آب رفت!


گندمزاری زیر دریا! روستای سبهانیه، سوسنگرد


۰ نظر