تخریب و مسدود شدن برخی جاده های کشور توسط سیلاب


تخریب پل در مسیر راور به دیهوک در کرمان و روستای زمان آباد؛ و وقوع آبگرفتگی شدید در جاده شاهرود به سبزوار.


۰ نظر