سقوط مناره کلیسای 800 ساله در پاریس


مناره کلیسای 850 ساله نوتردام در پاریس در اثر آتش سوزی شدید فرو ریخت و بخش هایی از سقف آن نیز تخریب شده اند.


۰ نظر