تاریخ فرانسه یک شبه سوخت!


برغم آتش سوزي در نوتردام پربازديدترين کليساي جهان با سالانه سيزده ميليون بازديدکننده ، آتش نشانان نتوانستند از فروریختن اين کلیسای تاریخی جلوگيري کنند


۰ نظر