انفجاری که در پلدختر جان صدها نفر را نجات داد


نجات جان صدها نفر از  مرگ  در سیل پلدختر با یک انفجار.


۰ نظر