واژگونی اتوبوس در جاده گرمسار-تهران


واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور گرمسار - تهران، سه مصدوم بر جای گذاشت


۰ نظر