نجات معجزه آسا مرد جوان از مرگ و دزدی!


مرد مسلمانی که در دیترویت مورد حمله دو سارق قرار میگیرد،به طرز عجیبی نجات پیدا می کند..! 


۰ نظر