نخستین فیلم از کشتی آسیب دیده در حادثه فجیره امارات


تصاویر کشتی آسیب دیده در بندر فجیره امارات


۰ نظر