توزیع مواد مخدر با پوشش نصب کرکره برقی!


 فردی که در پوشش نصب کرکره برقی و تعمیر درب‌های پارکینگ اقدام به توزیع ماده مخدر شیشه می‌کرد، دستگیر شد!


۰ نظر