فروشگاه نی نی جور
حوادثطوفان

چند روز پس از گذر طوفان دوریان از باهاما، امدادگران همچنان مشغول پیدا کردن اجساد قربانیان از زیر گل و لای و آوار هستند.شماری از اجساد روز دوشنبه ۱۸ شهریور از در منطقه آباکو پیدا شدند. طوفان دوریان که به مرگ دست کم ۴۴ تن انجامید، بیشترین خسارت را در این منطقه به بار آورده است.